Transparantie niet mogelijk in de Raad NOP. Democratisch proces wankelt..

15-10-2019 13:55

 

Persbericht ONS Noordoostpolder

15-10-2019

Betreft : Raadsvergadering over het terugtreden van burgemeester Harald Bouman 

Op 14 oktober vergaderde de gemeenteraad over het plotselinge vertrek van burgemeester Bouman.

Voorafgaand aan de vergadering kregen de raadsleden een geheim memo te lezen. Bij aanvang van de vergadering werd over beslotenheid gestemd. ONS wilde graag in het openbaar praten over de procedure, en niet over personen. Helaas was een meerderheid voor beslotenheid zodat een belangrijk deel van de vergadering achter gesloten deuren plaatsvond.

Er kwamen 2 moties in stemming. Een motie van de CU/SGP werd aangenomen met 22 tegen 7 stemmen. Hierin werd de keuze vastgelegd de prioriteit te geven aan bescherming van personen boven transparantie.

De andere motie (van ONS, PvdA en SP) om de waarnemend burgemeester de opdracht te geven onafhankelijk onderzoek te doen naar het verschil in bestuurlijk inzicht dat leidde tot het vertrek van Harald Bouman (ook met de intentie hiervan te leren ten behoeve van bestuurlijke veranderingen) haalde het helaas niet (7 tegen 22).

Wat blijft er na dit alles over?

 

·       Een zwaar beschadigde ex-burgemeester

·       Een loco burgemeester die verwijst naar een profielschets waarin niet staat dat vernieuwingen moeten worden doorgevoerd en dat als reden aangeeft om geen vernieuwingen door te voeren

·       Burgers, bestuur en politiek verder uit elkaar gedreven dan ooit tevoren

·       Bescherming van personen (niet zijnde de burgemeester van de Noordoostpolder) wordt hoger gekwalificeerd dan transparantie van bestuur.

 

 

Dat we ons daar diep voor schamen is hopelijk duidelijk

Contact

Politieke Partij ONS Noordoostpolder Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037 fractieonsnop@gmail.com