ONS: in combinatie met renovatie; Onderzoek naar subtropisch Bosbad

10-07-2018 19:36

Op verzoek van ONS Noordoostpolder gaat het college onderzoek doen naar een combinatie van de noodzakelijke renovatie van het Bosbad (waarvoor in 2019 vijf miljoen euro is gereserveerd) met de aanleg van een golfbad, net als in Joure. Het subtropisch zwemparadijs in Joure trekt per jaar 450.000 bezoekers, ten opzichte van 260.000 in Emmeloord. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde maandagavond de motie van Bert-Jan Aling van ONS.

Het was maandagmiddag en – avond de raadsvergadering met de behandeling van onder meer de voorjaarsrapportage, perspectiefnota en vele moties. Op voordracht van ONS Noordoostpolder bepaalde raad dat het budget van de Rekenkamer wordt verhoogd naar 45.000 euro naar 75.000 euro per jaar. Dit omdat de gemeente steeds vaker te maken krijgt met grote projecten. Dit bedrag moet voldoende zijn voor twee grote onderzoeken en een wat kleiner onderzoek, waardoor de gemeenteraad nog beter haar controlerende taak kan uitvoeren.

Ziekenhuizen

ONS Noordoostpolder diende tevens een motie in waarin ze het college oproept om in gesprek te gaan met het bestuur van de Antoniusziekenhuizen en MC Emmeloord. ONS vecht al jaren voor een terugkeer van een ziekenhuis in Emmeloord, in plaats van twee elkaar beconcurrerende poliklinieken. De maandag door het Financieel Dagblad geopenbaarde financiële problemen van de MC ziekenhuizen versterken volgens Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS, alleen maar de noodzaak tot samenwerking. Het college nam deze motie niet over omdat ze al in gesprek met de ziekenhuizen is en graag meerdere vormen van ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder wil. Berthoo Lammers verwacht dat de wethouder maximaal druk zal uitoefenen om beide partijen bij elkaar te brengen. Met name omdat een 24-uurs ziekenhuis het mogelijk kan maken om de kind-ouder zorg terug te brengen naar de Noordoostpolder en Urk. Daarbij is een ziekenhuis een flinke economische impuls voor de regio, met veel hoogwaardige werkgelegenheid.

Foto: Bert-Jan Aling.

 

Contact

Politieke Partij ONS Noordoostpolder Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037 fractieonsnop@gmail.com