Motie van Wantrouwen tegen wethouder Wijnants

11-11-2019 17:25
ONS Noordoostpolder en de SP hebben afgelopen maandag het vertrouwen opgezegd in wethouder Wijnants. Aanleiding was het mislukte project NOPlinc. Na een eerdere investering van 100.000 euro, zou er eerder dit jaar nogmaals twee keer 10.000 euro verstrekt worden als subsidie. Nu blijkt dat op 4 augustusde stekker eruit is getrokken, er honderdduizend euro gemeenschapsgeld is verdwenen en de ondernemers er niks voor terug hebben gekregen. Sterker nog, nog eens 10.000 euro aan verstrekte subsidie kan mogelijk niet meer teruggevorderd worden, omdat het al uitgegeven is. 
 
 
Wij hebben mede daarom vragen gesteld over hoe het zover heeft kunnen komen en of de wethouder een vinger aan de pols heeft gehouden. Immers, een speerpunt van het college betrof het investeren in een verbinding tussen ondernemers. Begin dit jaar heeft de wethouder reeds aangegeven dat er onvoldoende tijd en energie is gestoken in de vermarkting van het platform. Nu, negen maanden later, geeft hij dezelfde argumentatie voor het mislukken van het project. Dus welke stappen heeft hij ondernomen? Wij waren niet tevreden over de beantwoording en al helemaal niet over het handelen van de wethouder. Wij denken zelfs dat hij bij voorbaat dacht dat het geen haalbare kaart was om NOPlinc een extra boost te geven. Wij vinden het zonde van het gemeenschapsgeld, hetgeen gedeeld werd door vele andere fracties. De motie van wantrouwen is niet aangenomen, maar wij zullen er scherp op toezien dat dit handelen van de wethouder geen standaard wordt voor het college.
 
 
MOTIE VAN WANTROUWEN
 

Onderwerp: Project NOPpedia

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11 november 2019, gehoord de beraadslagingen,

Van mening dat

1. er voor het project Noplinc al € 100.000,= is besteed; 

2. het geleverde product op opleverdatum niet functioneerde en in het geheel niet werkbaar was gebleken,

Overwegende dat

1. bij collegebesluit op 5 november jl. besloten is om tot deel-terugvordering van de subsidie over te gaan van het project Noplinc;

2. daarmee een einde komt aan het project Noplinc;

3. er in februari 2019 nog door het college € 20.000 extra is gevraagd aan de Raad om de afronding van het project NOPLINC te garanderen;

4. dit bedrag nodig was om de security en toegankelijkheid te verbeteren (verklaring College februari 2019);

5. dit niets te maken heeft met “onderhoud” van de applicatie waarmee het college nu als argument bij Omroep Flevoland op 7 november jl. mee naar buiten trad,

Constaterende dat

1. Dat de Raad in februari jl.  op onjuiste argumentatie € 20.000,= heeft verstrekt en is daardoor is misleidt;

2. het college met € 20.000,= extra de Raad garandeerde dat er een werkbaar product zou komen en deze € 20.000,= extra noodzakelijk was om het product uiteindelijk online te krijgen;

3. de gemeente hiermee bewust forse risico’s heeft genomen;

4. er onvoldoende garanties zijn gesteld aan dit proces;

5. er daardoor een financiële schade is ontstaan van totaal € 110.000;

6. deze geheel op het conto van de portefeuillehouder is toe te schrijven.

Zegt de Raad het vertrouwen op in portefeuillehouder Wijnants en gaat over tot de orde van de dag

 
Sacha Werkman, fractielid ONS, commissie BFEONS Noordoostpolder en de SP hebben afgelopen maandag het vertrouwen opgezegd in wethouder Wijnants. Aanleiding was het mislukte project NOPlinc. Na een eerdere investering van 100.000 euro, zou er eerder dit jaar nogmaals twee keer 10.000 euro verstrekt worden als subsidie. Nu blijkt dat op 4 augustusde stekker eruit is getrokken, er honderdduizend euro gemeenschapsgeld is verdwenen en de ondernemers er niks voor terug hebben gekregen. Sterker nog, nog eens 10.000 euro aan verstrekte subsidie kan mogelijk niet meer teruggevorderd worden, omdat het al uitgegeven is. 
 
 
Wij hebben mede daarom vragen gesteld over hoe het zover heeft kunnen komen en of de wethouder een vinger aan de pols heeft gehouden. Immers, een speerpunt van het college betrof het investeren in een verbinding tussen ondernemers. Begin dit jaar heeft de wethouder reeds aangegeven dat er onvoldoende tijd en energie is gestoken in de vermarkting van het platform. Nu, negen maanden later, geeft hij dezelfde argumentatie voor het mislukken van het project. Dus welke stappen heeft hij ondernomen? Wij waren niet tevreden over de beantwoording en al helemaal niet over het handelen van de wethouder. Wij denken zelfs dat hij bij voorbaat dacht dat het geen haalbare kaart was om NOPlinc een extra boost te geven. Wij vinden het zonde van het gemeenschapsgeld, hetgeen gedeeld werd door vele andere fracties. De motie van wantrouwen is niet aangenomen, maar wij zullen er scherp op toezien dat dit handelen van de wethouder geen standaard wordt voor het college.
Sacha Werkman, fractielid ONS, commissie BFE

Contact

Politieke Partij ONS Noordoostpolder Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037 fractieonsnop@gmail.com