Interview met Berthoo Lammers, lijsttrekker ONS Noordoostpolder.

01-03-2018 13:39

1. Wie is Berthoo Lammers?

Ik ben 60 jaar, woon in Emmeloord. Ik ben in het verleden klinisch-chemisch analist in het voormalige Dokter Jansenziekenhuis en directeur van ACF Automatisering geweest. Momenteel vervul ik enkele adviesfuncties. Ik ben een gedreven en kritisch politicus die het algemeen belang altijd centraal stelt.

2. Waarom heeft u gekozen voor het lijsttrekkerschap van ONS?

Ik wil een verschil maken waar het telt. Er is veel te doen, zoals het leefbaar en aantrekkelijk houden van Noordoostpolder. Ik wil met passie en ambitie de belangen van burgers en ondernemers in Noordoostpolder behartigen, zoals het herinrichten van het Centrum, pleiten voor bereikbare zorg dicht bij huis (2de lijns) en een eerlijker minimabeleid.

3. Waar staat uw partij voor?

Transparante en realiseerbare politiek richting de inwoners, waarbij persoonlijke vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en gelijkwaardigheid van mensen centraal staan. De beste keuzes maken voor én met onze inwoners.

4. Welk thema bepaalt wat uw partij betreft de komende vier jaar de gemeentepolitiek?

Inzetten op economische ontwikkeling en op een verantwoorde uitvoering van het Centrumplan in samenwerking met betrokken partijen. Krimp dreigt volgens laatste prognoses. ONS wil dat voorkomen.

5. Hoe ziet het centrum van Emmeloord er over 4 jaar uit?

Levendig, groen, sfeervol, compact en gezellig met een uitnodigend winkelaanbod. In samenwerking met ondernemers oude panden aanpakken en versneld opknappen van Lange Nering-Oost.

6. Is er in NOP nog ruimte voor opvang van vluchtelingen?

ONS sluit economische vluchtelingen en gelukszoekers uit, maar zet in op strenge integratie(taaltrajecten) van statushouders. Zakelijk met een hart! Voor wie niet mee wil doen is geen plaats.

7. Hoe kijkt uw partij aan tegen winkelopening op zondag?

In samenspraak met ondernemers (detailhandel) mogelijkheden onderzoeken en tot een aanvaardbaar evenwichtig akkoord komen die de kleinere ondernemer niet mag schaden. Ondernemers zijn leidend.

8. Gaat er ooit een trein rijden door de polder?

Voorlopig niet! De traditionele partijen hebben het project Zuiderzeelijn opgeblazen en de gereserveerde miljarden verdeeld over de provincies. Ervoor pleiten zullen we blijven doen, maar als men landelijk geen noodzaak ziet, zal onze infrastructuur op dat punt achterblijven. Versterken van directe OV-verbindingen is nu het hoogst haalbare.

9. Noordoostpolder in 2030 energieneutraal, is dat realistisch? Hoe gaat uw partij er aan meewerken?

Niet realistisch! Wij willen geen luchtkastelen bouwen. Duurzaamheidsprojecten zijn voor een groot deel particulier initiatief. ONS zal sommige projecten die het echt nodig hebben (aardwarmte, biogas, duurzamere woningen Mercatus) ondersteunen.

10. Hoe belangrijk is participeren in de maritieme servicehaven?

Evenzo belangrijk als andere projecten die de economie versterken. Dat leidt tot meer banen en een beter vestigingsklimaat.

11. Trump draait veel beleid terug. Wat zou u in NOP terug willen draaien?

a. Wonen in de Wellerwaard. (Een veel te duur project vanwege de kostbare infrastructuur) 
b. Onterechte verhoging van de WOZ-lasten.
c. Het, zonder rechtprocedures, onmogelijk uit te voeren Open Plan Proces. De gemeente kan alleen faciliteren en moet snel in overleg met belanghebbenden.
d. Het slechte groenonderhoud in Emmeloord! Dorpen moeten weer hun aantrekkelijkheid terugkrijgen. Inbreiden tijdens krimp geeft ook kansen! Orde scheppen in de ontstane centrumproblematiek. Niets afbreken zonder dat er plannen voor nieuwbouw klaarliggen.
e. Het vertrouwen van de inwoners terugwinnen dat door te grote en dure ambities is aangetast. Het centrumplan heeft nu al meer dan 15 miljoen euro gekost!

12. Waar droomt u als politicus van?

Politici moeten geen dromen hebben maar realiteitszin! Ik zou graag met ONS deel uit maken van een krachtig zakelijk college dat het vertrouwen van de kiezer gaat herstellen. a. Een basisziekenhuis met extra bovenregionale specialismen; b. Een prachtig stadscentrum met krachtige leefbare en dynamische dorpen. c. Een HBO-dependance met diverse studierichtingen, zodat meer studenten in de Polder hun opleidingen kunnen volgen. ONS wil dat faciliteren met betaalbare woningen (Tiny Houses) voor starters en jongeren. d. Een Cultuur Historisch Centrum met VVV (poldertoren) waar we de geschiedenis van de polder kunnen beleven en uitdragen. e. Een financieel gezonde gemeente, zonder verhoging van lasten voor de burgers. Ga uit van het denkbare… niet van het haalbare

Contact

Politieke Partij ONS Noordoostpolder Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037 fractieonsnop@gmail.com