september 2019: N 50 

Het is 1972. Het kabinet Den Uyl treedt aan in een tijd dat de oliecrisis nadert en het autoverkeer, uiteraard volgens Den Uyl, moet worden beperkt. De olieprijs gaat in korte tijd van $1 naar $4 per vat. Crisis! (Hoezo? Nu is het $65/vat en daar heeft niemand het nog over). De autoloze zondag wordt bedacht als remedie. Politieke luchtfietserij, maar dat is dan nog daaraan toe. Het kabinet Den Uyl besloot ook dat het al bestaande tracé besluit A50/N50, dat voorzag in een 4-baansweg tussen Hattemerbroek en Emmeloord moest worden herzien. Geen snelwegen meer die autoverkeer zouden bevorderen. En zo geschiedde. Het tracé Hattemerbroek-Emmeloord werd gewijzigd naar 2-baans. En om dat nog maar eens kracht bij te zetten werd de Eilandbrug (2002) als 2-baans uitgevoerd waardoor enige kans op verbreding dus effectief werd gesmoord. De kern van het N50 probleem ligt dus in een dramatisch kabinetsbesluit uit 1972. Bijna 50 jaar geleden!

Intussen werd wel gewerkt aan de verbreding van het tracé Emmeloord-Ramspol. Eerst tot Ens (waarom tot Ens zal altijd wel een raadsel blijven) en vervolgens tot Ramspol. De Ramspolbrug werd ook 4-baans. De Eilandbrug bleef 2-baans. Die logica ontging iedereen maar de politiek besliste. Logica is vaak niet de sterkst ontwikkelde eigenschap in de politiek. Saillant detail is dat de Ramspolbrug en het tracé Ens-Ramspol deels uit de onze Zuiderzeelijn gelden werden betaald. Die gelden kregen wij (en N. Nederland) als compensatie voor het kappen van het Zuiderzeelijnplan. Sigaar uit eigen doos dus. Een rijksweg die door een gemeente deels moet worden betaald. Gekker moet je het toch niet maken. Maar het gebeurde.

Nu, in 2019,17 jaar en een aantal dodelijke slachtoffers verder, staat de verbreding van de N50 weer op de agenda. Flessenhals bij Kampen! What’s new? De N50 lijkt een aaneenschakeling van politiek broddelwerk en geldverspilling. Met levensgevaarlijke gevolgen.

Vorige week was er bestuurlijk overleg tussen de provincies Flevoland (wij dus), Overijssel en Gelderland over de noodzaak van verbreding van de N50. Goed plan! Maar tot mijn verbazing hoorde ik onze wethouder op Radio Flevoland verklaren dat hij in principe wel bereid was mee te betalen.  Nou is meedénken natuurlijk nuttig maar meebetálen………? Wij hebben toch al een keer  betaald, aan het  tracé Emmeloord-Kampen en de Ramspolbrug! Het zou toch te gek zijn als wij nu weer zouden moeten meebetalen voor een tracé dat in Overijssel en Gelderland ligt. Niet doen dus. Wat wél een idee zou zijn is om de miljoenen die de flitscamera’s bij Zalk intussen hebben opgehaald en nog gaan ophalen (en waar menig polderbewoner aan heeft meebetaald (ik ook helaas……) zouden worden aangewend voor de financiering van het N50 tracé. Misschien een tip voor de wethouder…..

Verder graag maximaal reserveren voor de aanleg van de Lelylijn. Daar zullen we wél in moeten investeren. En dat is logisch, nuttig en noodzakelijk. Daarvoor zal voor de volgende verkiezingen een stevig plan, met geld (!) vanuit de 3 provincies én de 5 gemeenten op tafel moeten komen. Anders gaat het sowieso niet lukken.

En dat N50 tracé, laat dat maar Overijssel en Gelderland over. Die kunnen dat vast wel.

Wij concentreren ons op de Lelylijn. Lijkt mij genoeg voor de komende jaren.

Peter N. Blauw

Dubbelblank

16 november 2017 | In aanloop naar de werkconferentie “Krachtig tegen Armoede” op 23 november aanstaande, een overdenking voor de deelnemers aan deze bijeenkomst.

In 2002 verhuisden wij, als Hagenezen,  uit Swifterbant naar de Noordoostpolder. Het eerste jaar hielpen mijn schoonouders met het in orde maken van onze nieuwe woning. Met mijn schoonvader (hij overleed in 2007) ging ik op een dag iets kopen in de Lange Nering in Emmeloord. Hij vertelde me dat hij, in het pand waar nu de ETOS zit,  ‘vroegah’ een stomerij zat genaamd Dubbelblank en dat hij, rond 1960, als accountant, had geholpen bij het oprichten van dit bedrijf.

Voor meer informatie, kijk eens hier http://www.emmeloord.info/oude-fotos/straatbeeld-emmeloord/lange-nering/indeling/ . Maar goed, dit stuk gaat niet over het stadshart maar over armoede.

Voor ONS ging ik eens kijken hoe dat nou precies zat met die armoede in de Noordoostpolder. In 2016 gaf de gemeente een slordige 3,5 miljoen euro uit onder de kop Bevorderen van participatie van inwoners (en hun kinderen) met een laag inkomen.

Een groot deel van dit geld (1,6 miljoen) ging naar bijzondere bijstand. Hieronder vallen aanvullende bijstand voor jongeren onder de 21 jaar, kleding en schoeisel, woonkosten en witgoed.

De verwachting is dat deze kosten in de komende jaren zullen toenemen omdat de bijzondere bijstand min of meer aan de gewone bijstand is gekoppeld en de gewone bijstand toeneemt naarmate statushouders zich vaker in de gemeente vestigen.

Een idee om de kosten te beteugelen is om de witgoedregeling te veranderen. In plaats van iedereen een wasmachine, zou er bijvoorbeeld een gemeentelijke wasserette kunnen worden geopend. De voordelen kunnen eenvoudig worden verzonnen. Minder wasmachines, toegang voor iedereen die er behoefte aan heeft (of geen geld heeft voor een wasmachine) en milieuvoordelen (verantwoorder omgaan met materialen, energie en water). Daarnaast zouden mensen, die nu in de bijstand zitten, een mooie rol kunnen vervullen in een echte baan als medewerker van de wasserette. In mijn ogen een win-win-win situatie.

Het zou mooi zijn geweest als dit bedrijf zich onder in het gebouw van de Golfslag had kunnen vestigen. Helaas is daar al een ander bedrijf zich langdurig aan het vestigen. Nou ja, in de Lange Nering is vast wel een plekje te vinden voor een mooie wasserette.

Een leuke, nostalgische, naam heb ik al op het oog... Dubbelblank, ter nagedachtenis aan de leukste schoonvader die je ooit zou kunnen hebben.

 

Martin Mulder

ONS Burgerraadslid

16 november 2017 | In aanloop naar de werkconferentie “Krachtig tegen Armoede” op 23 november aanstaande, een overdenking voor de deelnemers aan deze bijeenkomst.

In 2002 verhuisden wij, als Hagenezen,  uit Swifterbant naar de Noordoostpolder. Het eerste jaar hielpen mijn schoonouders met het in orde maken van onze nieuwe woning. Met mijn schoonvader (hij overleed in 2007) ging ik op een dag iets kopen in de Lange Nering in Emmeloord. Hij vertelde me dat hij, in het pand waar nu de ETOS zit,  ‘vroegah’ een stomerij zat genaamd Dubbelblank en dat hij, rond 1960, als accountant, had geholpen bij het oprichten van dit bedrijf.
Voor meer informatie, kijk eens hier http://www.emmeloord.info/oude-fotos/straatbeeld-emmeloord/lange-nering/indeling/ . Maar goed, dit stuk gaat niet over het stadshart maar over armoede.
Voor ONS ging ik eens kijken hoe dat nou precies zat met die armoede in de Noordoostpolder. In 2016 gaf de gemeente een slordige 3,5 miljoen euro uit onder de kop Bevorderen van participatie van inwoners (en hun kinderen) met een laag inkomen.
Een groot deel van dit geld (1,6 miljoen) ging naar bijzondere bijstand. Hieronder vallen aanvullende bijstand voor jongeren onder de 21 jaar, kleding en schoeisel, woonkosten en witgoed.
De verwachting is dat deze kosten in de komende jaren zullen toenemen omdat de bijzondere bijstand min of meer aan de gewone bijstand is gekoppeld en de gewone bijstand toeneemt naarmate statushouders zich vaker in de gemeente vestigen.
Een idee om de kosten te beteugelen is om de witgoedregeling te veranderen. In plaats van iedereen een wasmachine, zou er bijvoorbeeld een gemeentelijke wasserette kunnen worden geopend. De voordelen kunnen eenvoudig worden verzonnen. Minder wasmachines, toegang voor iedereen die er behoefte aan heeft (of geen geld heeft voor een wasmachine) en milieuvoordelen (verantwoorder omgaan met materialen, energie en water). Daarnaast zouden mensen, die nu in de bijstand zitten, een mooie rol kunnen vervullen in een echte baan als medewerker van de wasserette. In mijn ogen een win-win-win situatie.
Het zou mooi zijn geweest als dit bedrijf zich onder in het gebouw van de Golfslag had kunnen vestigen. Helaas is daar al een ander bedrijf zich langdurig aan het vestigen. Nou ja, in de Lange Nering is vast wel een plekje te vinden voor een mooie wasserette.
Een leuke, nostalgische, naam heb ik al op het oog... Dubbelblank, ter nagedachtenis aan de leukste schoonvader die je ooit zou kunnen hebben.
 
Martin Mulder
ONS Burgerraadslid
 

 

Contact

Politieke Partij ONS Noordoostpolder Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037 fractieonsnop@gmail.com