Moties/amendementen

10-11-2015 11:31
  DE ONS heeft bij de Algemene Beschouwingen op 9 november jl. onderstaande motie ingediend. De ONS fractie wilde de extra OZB gelden uit het WIndmolenpark tereuggevan aan de Bevolking. Samen met de VVD hebben we deze motie ingediend..Het CDA en de CU/SGP en de PU wilden als coalitiepartijen...
10-11-2015 11:24
Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de ONS fractie onderstaande motie ingediend. Deze werd niet aangenomen. Als u dus volgende jaar weer klachten heeft over achterstallig groenonderhoud weet u bij welke politieke partijen u moet zijn. De coalitiepartijen CDA | CU/Sgp | PU | VVD hebben...
05-10-2015 11:53
De ONS fractie brengt 5 oktober onderstaande motie ter stemming in de Gemeenteraad van Noordoostpolder. (DE MOTIE IS AANGENOMEN!!!) EEN MOOI RESULTAAT M O T I E 2015-10-13  (vreemd aan de orde van de dag)  Onderwerp:oproep gemeenteraad Noordoostpolder aan Provinciale Staten...
11-03-2015 19:24
Motie bij agendapunt Duurzaamheidswinkel Emmeloord. ONS Noordoostpolder verzet zich tegen deze wijze van geldverspilling en oneerlijke concurentie. De ONS fractie had daarvoor een motie klaarliggen met onderstaande inhoud: De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 2 maart...
25-11-2014 15:20
Onderwerp: Beveiliging Kunstbeelden in de Openbare RuimteDeze motie heeft betrekking op pag. 67 en 78 van de begrotingDe raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10-11-2014gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 1. kostbare, met name bronzen kunstwerken in de...
25-11-2014 15:18
Onderwerp: meerjaren programma begroting 2015-2018/ Terugkeer VVV in Poldertoren / Versterking recreatievisieDe raad van de gemeente Noordoostpolder in vergadering bijeen d.d. 10 november 2014, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 1. de meerjaren programma begroting wordt...
25-11-2014 15:16
Onderwerp: handhaving Wet Normering Topinkomens bij het verstrekken van leningen, garantstellingen en subsidiesDe raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d 10-11-2014,gehoord de beraadslagingen,overwegende dat1. de Wet Normering Topinkomens in januari 2013 is vastgesteld;2....
25-11-2014 15:14
M O T I E 2014-11-Onderwerp: Project- en InformatievoorzieningDe motie heeft betrekking op Pijler 9, bovenaan pag. 98 van de begrotingDe raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10-11-2014, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 1. de inwoners van Noordoostpolder...
08-09-2014 00:00
M o ti e  2014-09-VII (vreemd aan de orde van de dag)Onderwerp: 10%-vervangingsregel bestaande windmolens De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 08-09-2014,gehoord de beraadslagingen, overwegende dat Er in het document "bestemmingsplan landelijke gebied" een...
<< 1 | 2

Contact

Politieke Partij ONS Noordoostpolder Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037 fractieonsnop@gmail.com